Tal i com fan els diversos eixos comercials de Barcelona nosaltres també celebrem aquesta mostra de comerç i activitats gratuïtes a l’aire lliure per dinamitzar i donar visibilitat als establiments comercials dels barris.La Federació Gràcia Comerç som més de 150 comerços del Districte de Gràcia que formem part de quatre Associacions de Comerciants.


El 2017 vam crear la Federació per promocionar el comerç, els seus valors i la seva singularitat, tot vetllant pels interessos comuns. Sempre posant en valor el paper del comerç en la configuració dels barris, de les seves dinàmiques i de les interaccions amb el teixit social.


Nosaltres, ho tenim clar:

Associacions de comerciants