La Federació Gràcia Comerç premia a la clientela i inverteix en els seus comerços sortejant 3 xecs regals entre els clients!La Federació Gràcia Comerç som més de 200 comerços del Districte de Gràcia que formem part de cinc Associacions de Comerciants.


El 2017 vam crear la Federació per promocionar el comerç, els seus valors i la seva singularitat, tot vetllant pels interessos comuns. Sempre posant en valor el paper del comerç en la configuració dels barris, de les seves dinàmiques i de les interaccions amb el teixit social.


Nosaltres, ho tenim clar:

Associacions de comerciants