DADES DE CONTACTE

Persona de contacte: Albert Polo

Mail de contacte: acvbir@gmail.com

L'Associació de Comerciants del  carrer Verdi de Baix i Rodalies és una associació de llarga trajectòria. En formen part,  aproximadament, el 90% de comerços del seu àmbit d’actuació territorial (Carrer Verdi entre Providència i Plaça Revolució).


El principal objectiu és cohesionar el comerç del carrer Verdi per tal de dur a terme accions conjuntes orientades en 3 grans línies d’acció: dinamitzar el comerç, enfortir lligams amb els veïns i veïnes del seu entorn i gestionar les demandes del comerç davant el Districte.


Pel què fa a la dinamització del comerç es realitzen anualment 3 esdeveniments importants: la sortida del comerç al carrer de primavera i tardor (primer cap de setmana de maig i primer cap de setmana d’octubre) i una sortida al carrer durant la campanya de Nadal. 


En quant a la voluntat d’establir lligams amb els veïns i veïnes es treballa per a generar sinergies que afavoreixin totes les parts, cal no oblidar que el comerç del carrer Verdi és un comerç de proximitat, que a més de vincular-se al teixit social del barri, hi vol participar de forma pro-activa.


Pel què fa a la canalització de les demandes del comerç amb el Districte, l’Associació va ser una de les promotores de la creació de la Federació Gràcia Comerç per tal de tenir més força en la relació amb el Districte.

QUINS COMERÇOS HI TROBARÀS?